Функціональні матеріали
для технічних та біомедичних
застосувань
09 - 12 вересеня 2019 року
Реєстрація

Шановні колеги!

Запрошуємо Вас взяти участь в роботі міжнародної школи-семінару для молодих вчених «Функціональні матеріали для технічних та біомедичних застосувань», що є продовженням відомої школи-семінару «Сцинтиляційні процеси та матеріали для реєстрації іонізуючого випромінення».

Даний захід буде проходити 09 - 12 вересня 2019 року на території заміського готельного комплексу «Carnaval Resort & Spa» (сел. Коропово, Зміївський район, Харківська область).


Тематичні напрямки:

1. Технологія отримання функціональних матеріалів
2. Физичні властивості та застосування функціональних матеріалів
3. Нанотехнології та наноматеріали
4. Люмінесцентні технології в біології та медицині

Реєстрація учасників школи-семінару починається 09 вересня 2019 р. в Інституті сцинтиляційних матеріалів НАН України за адресою: м. Харків, проспект Науки, 60.

Вік учасників школи-семінару - до 35 років.

До наукової програми школи-семінару включені лекції провідних фахівців з актуальних проблем росту кристалів, застосування функціональних матеріалів, фізики нанорозмірних систем, застосування люмінесцентних методів в медичній діагностиці та біологічних дослідженнях.

Учасникам школи-семінару надається можливість викласти свої оригінальні наукові результати в формі усних повідомлень (до 15 хвилин). Кращі статті за матеріалами доповідей будуть рекомендовані до опублікування в журналі "Functional Materials". Правила для авторів представлені на веб-сайті журналу.

Робочі мови школи-семінару: українська, англійська.

Для участі потрібно заповнити реєстраційну форму на сайті школи-семінару school.isma.kharkov.ua та подати тези доповіді, оформленні згідно вимог, на електронну пошту: school-seminar@isma.kharkov.ua

Строк закінчення реєстрації і подачі тез – до 12 липня 2019 року.

Витрати, пов'язані з оплатою проїзних квитків (до м. Харкова та назад), харчування і проживання несуть учасники і організації, що їх відряджають.

До зустрічі на школі-семінарі!

Організаційний комітет


Голова:


академік НАН України
Б.В. Гриньов

Заступники голови:


член-кореспондент НАН України
Ю.В. Малюкін

д.ф.-м.н. О.В. Сорокін

Учений секретар:


к.т.н. Ю.М. Дацько

Організаційний комітет


Ю.М. Дацько, к.т.н.
Л.І. Волошина, к.т.н.
В.В. Нестєркіна
І.Ю. Ропакова

Місце проведення

Готель «Carnaval Resort & Spa»