ПРОГРАМА

МІЖНАРОДНОЇ ШКОЛИ-СЕМІНАРУ

«ФУНКЦІОНАЛЬНІ МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ТЕХНІЧНИХ

ТА БІОМЕДИЧНИХ ЗАСТОСУВАНЬ»

 

Україна, Харків, 09 –12 вересня 2019 р.

 

Понеділок, 09 вересня

 

11:00 – 11:50

Реєстрація учасників в Інституті сцинтиляційних матеріалів НАН України, м. Харків, пр. Науки, 60

 

12:00

Від’їзд з м. Харкова та розміщення учасників міжнародної школи-семінару в готельному комплексі «Carnaval Resort & Spa»
(46 учасників)

 

15:00

Обід

 

Вівторок, 10 вересня

 

9:00

Сніданок

 

10:00

Відкриття школи-семінару

 

10:05 – 10:50

Запрошена доповідь

к.т.н. Беспалова І.І.

Люмінесцентні наноструктуровані композиційні матеріали: отримання, структура та властивості

 

10:50 – 11:00

Перерва

 

11:00 – 11:15

Максимчук П.

Селективне за довжиною хвилі фотовідновлення колоїдних нанокристалів оксиду церію (CeO2-x)

11:15 – 11:30

Семінько В.

Антиоксидантна активність нанокристалів оксиду церію (CeO2-x) при взаємодії з різними окисниками

11:30 – 11:45

Окрушко О.

Формування та динам іка кисневих вакансій в нанокристалах змішаних церій - ітрієвих оксидів

11:45 – 12:00

Гарагуц Ю.

Polymer Nanocomposites: Chemistry and Application in Medicine

 

 

 

12:00 – 12:20

Coffee-break

 

 

 

12:20 – 13:05

Запрошена доповідь
д. ф.-м.н. Косевич М.В.

Мас-спектрометрія для нанотехнологій та біофізики

 

 

 

13:05

Обід

 

 

 

14:00 – 14:45

Запрошена доповідь

к.ф.-м.н. Берест В.П.

Антимікробні пептиди – карго для наноносіїв

 

 

 

14:45 – 14:55

Перерва

 

14:55 – 15:10

Бейник Т.

Отримання та властивості моношарових ансамблів розгалужених наночастинок золота

15:10 – 15:25

Губенко К.

Features of •OH radical generation in GdYVO4:Eu3+ nanoparticles at  UV-light irradiation

15:25 – 15:40

Самойлов О.

Optical properties of quercetin-doped liquid crystals

15:40 – 15:55

Таранець Ю.

Вплив органічних молекул (амінокислот та вітамінів групи В) на процеси зародження кристалів оксалату кальцію моногідрату

 

15:55 – 16:15

Coffee-break

 

16:15 – 16:30

Кондак Д.

Гігрометри на основі нанопористих структур

16:30 – 16:45

Будянська Л.

Мембранотропна дія лікарських речовин у ліпосомах різного ліпідного складу

16:45 – 17:00

Ропакова І.

Resonance properties of a bi-chromatic electromagnetic field by the molecule coupled to a quantum molecular aggregate

17:00 – 17:15

Жижкович А.

Синтез та люмінесцентні властивості  органічно-неорганічних перовськитів CsPbBr3

17:15 – 17:30

Григорова Г.

Synthesis and characterization of the inclusion complex of  modified cyclodextrin and melatonin

17:30 – 17:45

Шкурманов А.

Pulsed laser deposition – cutting-edge technique for ZnO nanowire growth

 

18:00

Вечеря

 

Середа, 11 вересня

 

9:00

Сніданок

 

10:00 – 10:45

Запрошена доповідь

д.т.н. Сідлецький О.Ц.

Тенденції розробок сцинтиляторів з високим енергетичним розділенням

 

10:45 – 10:55

Перерва

 

10:55 – 11:40

Запрошена доповідь

Галенін Є.П.

Особливості створення нових галоїдних матеріалів та детекторів з них для детектування іонізуючого випромінювання

 

11:40 – 12:00

Coffee-break

 

12:00 – 12:15

Горбачова Т.

Спосіб обробки поверхні органічних кристалів

12:15 – 12:30

Кофанов Д.

Поліпшення довжини загасання в волокнах на основі YAG:Ce

12:30 – 12:45

Креч А.

Вплив середовища опромінення на властивості радіаційно-стійких композиційних сцинтиляторів

12:45 – 13:00

Сібілева Т.

3d-printing of plastic scintillators

13:00 – 13:15

Єлісєєва О.

Enhance of the radiation hardness of plastic scintillators

 

13:15

Обід

 

 

14:00 – 14:45

Запрошена доповідь

д.т.н. Явецький Р.П.

Принципи формування прозорої функціональної кераміки

 

14:45 – 14:55

Перерва

 

14:55 – 15:10

Полупан Я.

Полікристалічні сцинтилятори, які отримані з гранул, що вирощені із розчину

15:10 – 15:25

Балабанов А.

Effect of sintering temperature on structural and optical properties of spark plasma sintered Y2O3-MgO composite ceramics

15:25 – 15:40

Ворона І.

Вплив гетеровалентних домішкових іонів на структуру та оптичні властивості прозорої кераміки на основі YAG

15:40 – 15:55

Омєлаєва В.

Regulation of the respiratory chains of microorganisms using selenium-containing heterocyclic compounds

 

 

 

15:55 – 16:15

Coffee-break

 

 

 

16:15 – 16:30

Смеречук А.

Сцинтиляційні властивості SrI2:Eu активованого у діапазоні низьких концентрацій

16:30 – 16:45

Рудич М.

Theoretical study of electronic structure and physical properties of AgGaTe2 chalcopyrite crystal

16:45 – 17:00

Малий Т.

Енергетична структура екситонів у кристалі CsPbBr3

 

17:00 – 17:10

Перерва

 

 

 

17:10 – 18:10

Запрошена доповідь

Пятковка Р.

Харківська школа фотографії

 

18:30

Товариська Вечеря

 

Четвер, 12 вересня

 

9:00

Сніданок

 

 

10:00 – 10:15

Карнаушенко В.

Енергетична структура кристалів CeF3 та LaF3 з домішками іонів лантанідів

10:15 – 10:30

Хромюк І.

Особливості затриманої радіолюмінесценції у полікристалічних та композиційних системах порівняно з органічними монокристалами

10:30 – 10:45

Ребров О.

Одержання і властивості сцинтиляційного матеріалу KSr2Cl5:Eu2+

10:45 – 11:00

Реброва Н.

Luminescence and scintillation properties of Eu2+ doped Cs1-xRbxCaBr3

 

 

 

11:00 – 11:20

Coffee-break

 

11:20 – 12:20

Запрошена доповідь

Любинський В.Р.

Основи промислової власності

 

13:00

Обід

 

14:30

Від’їзд учасників школи-семінару до м. Харків