home   e-mail   admin  
Загальна інформація
Реєстрація
Тези
Програма
Запрошені доповіді
Організаційний комітет
Проживання
Контакти
 
  Фотоальбом
2009 рік
2010 рік
2011 рік
2012 рік
2013 рік
2014 рік
2015 рік
2016 рік
2017 рік
2018 рік

Організаційний комітет


Науковий комітет

Голова: академік НАН України Б.В. Гриньов

Заступники голови: член-кореспондент НАН України Ю.В. Малюкін, д.ф.-м.н. О.В. Сорокін

 

Учений секретар: к.т.н. Ю.М. Дацько

 

Організаційний комітет

 

Ю.М. Дацько, к.т.н.

Л.І. Волошина, к.т.н.

В.В. Нестєркіна

І.Ю. Ропакова